Samenkomsten van 26 t/m 31 maart om 19.30 uur

De week voorafgaand aan het Paasfeest houden we korte samenkomsten van ongeveer 30 minuten. We beginnen om 19.30 uur. Tijdens de samenkomsten bezinnen we ons op het lijden en sterven van Jezus Christus. Dit jaar is de Stille Week van 26 t/m 31 maart.

Op donderdag 29 maart (Witte Donderdag) eindigt de samenkomst in een rondgang met wijn en brood. Op deze dag herdenken we namelijk Het Laatste Avondmaal van Jezus Christus met zijn apostelen. 

Op vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) herdenken we de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem. Deze samenkomst is een reguliere dienst en zal ongeveer een uur duren.

We nodigen iedereen van harte uit om deze week naar de Bethelkerk te komen, je hoeft uiteraard niet lid te zijn van onze gemeente.

Thema dit jaar

De lijdende dienaar van de Heer 2.0

In de hoofdstukken 40-66 van het Bijbelboek Jesaja staan vier profetieën aangaande de dienaar van de HEER: Jesaja 42:1-7; 49:1-7; 50:4-11 en 52:13-53:12.

Jesaja, de profeet, vertelt ons in deze hoofdstukken dat God de HEER zijn volk Israël, dat in ballingschap in Babel verblijft, een redder wil geven. Die redder wordt in de hoofdstukken 40-66 aangeduid als de dienaar van de HEER.

Omdat het Nieuwe Testament deze vier liederen op Jezus van Nazaret betrekt, hebben ze ook in de kerk een bijzondere plaats gekregen als profetieën aangaande de door God beloofde Messias.

De Bijbellezingen uit Jesaja worden deze week aangevuld door lezingen uit Matteüs 26-28. Zij beschrijven de laatste momenten van Jezus’ lijden en sterven als de beloofde en langverwachte Messias: de dienaar van de HEER.

Door zijn opstanding op Paasmorgen uit de dood is er hoop voor al Gods kinderen. Maar voordat het Pasen kan worden gaat Jezus – als de dienaar van de HEER – zijn weg van lijden en sterven.

Dit project voor de stille week is een grondige bewerking van het gelijknamige project van 2007.