Cursussen

Leren en discusseren om meer te weten te komen

Voor gemeenteleden en geïnteresseerden in het christelijke geloof biedt de Bethelkerk elk jaar interessante cursussen aan. Daarnaast zijn er verschillende gespreksgroepen en bijbelstudiegroepen.

Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. Op Alpha maak je vrijblijvend kennis met het christelijk geloof. In Nederland volgden ruim 220.000 mensen een Alpha, wereldwijd zelfs al 24 miljoen.

Lees meer over Alpha

Nieuwe leden

Deze cursus voor nieuwe leden is bedoeld om hen snel vertrouwd te maken met onze gemeente. Ons visie-missie document staat daarbij centraal, zodat onze identiteit als Christelijke Gereformeerde Kerk in Leeuwarden duidelijk wordt.

Elk half jaar houden we een avond voor nieuwe leden. Aanmelden of vragen? Stuur een mail naar info(at)cgkleeuwarden.nl