Zending

Verspreiding van het christelijk geloof

In de bijbel staat geschreven dat Jezus, voordat hij opsteeg naar de hemel, een grote opdracht aan zijn discipelen heeft meegegeven. In Mattheüs hoofdstuk 28 vers 19 – 20 (NBV) staat beschreven: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Als zendingskerk vinden wij het belangrijk dat het evangelie verspreid wordt. Zowel in Nederland als wereldwijd. Wij geven regelmatig informatie over (grootschalige) zendingsprojecten en organiseren acties en zendingsdagen. In de diensten worden regelmatig collectes gehouden die bestemd zijn voor de zending.

Naast het organiseren, ondersteunen en geven zijn er ook gemeenteleden die voor een langere periode naar het buitenland zijn om daar de mensen te vertellen over de liefde van Jezus. 


Sinds 2004 werkt Hetty Bloem in Kriel, Zuid-Afrika. In 2005 heeft Hetty Stichting Indlu Yethemba opgericht, wat betekent ‘Huis van Hoop’. Het is Hetty’s wens en doel om de zieken de liefdevolle verzorging te geven waar ze recht op hebben. Een arm om te troosten, een luisterend oor bieden in Jezus Naam!

Mirjam

Vanaf september 2013 werkt Mirjam in Centraal-Azië. Om veiligheidsredenen kunnen wij hier geen verdere informatie vermelden. Wilt u Mirjam sponsoren of wilt u meer informatie? U kunt een e-mail sturen naar Willemien, de voorzitter van het thuisfrontteam via mirjaminca(at)gmail.com.