Wekelijkse diensten

Samen met elkaar

Wij willen ons leven richten op God en Jezus, onder de bezielende leiding van de Heilige Geest. Elke zondag komen wij als gemeente bij elkaar. Om samen God te aanbidden en te lofprijzen, Gods woord te horen en elkaar te ontmoeten. Zondags houden wij twee diensten.

’s Ochtends begint de dienst om 09.30 uur en ’s middags om 17.00 uur. In de zomermaanden juli en augustus worden de middagdiensten verplaatst naar 19.00 uur. Ook houden wij in de zomermaanden gezamenlijke diensten met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) de Morgenster. Wanneer de dienst in de Morgenster plaatsvindt begint deze om 16.30 uur.

 

Hoe ziet een dienst eruit?

Van A tot Z

Bij binnenkomst krijg je een programmablad. Hierin vind je de dienstopbouw, mededelingen en dank- en gebedspunten. Alle liederen die we tijdens de dienst zingen worden geprojecteerd op schermen. De samenkomsten duren ongeveer een uur. We beginnen met samenzang en gebed.

Daarna volgt de overdenking uit de Bijbel om te bemoedigen, te vormen en te troosten. Na de overdenking zingen we nog enkele liederen met elkaar. We danken God en brengen onze gebeden bij Hem. Tenslotte krijgen we Gods zegen mee.

Na elke ochtenddienst drinken we met elkaar een kopje koffie of thee. Er kan worden nagepraat over de dienst en er is alle gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

Liederen

Van Psalmen tot Opwekkingsliederen

Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk in Leeuwarden zingen we verschillende liederen. Naast Psalmen en Gezangen uit het Liedboek voor de Kerken of in De Nieuwe Psalmberijming, zingen wij ook regelmatig liederen uit de bundel van Johannes de Heer en de Opwekkingsbundel.

Liederen uit de Opwekkingsbundel worden meestal begeleid met band of alleen met de vleugel. De andere liederen begeleiden we met ons 'van Dam' orgel. Dit orgel uit 1912 heeft een prachtige plaats gekregen in ons kerkgebouw. Er zijn ook regelmatig diensten waarin ons blazersensemble de liederen begeleidt.