De Bethelkerk

Onze gemeente

De Bethelkerk wil een leerplaats en wegwijzer zijn naar Jezus Christus. We zijn van ouds een gemeente met duidelijke tradities, waarden en normen.

In deze tijd willen we een zendingsgemeente zijn in onze eigen omgeving. We kiezen nieuwe vormen om het evangelie onder de aandacht te brengen. Daarbij vinden we begrijpelijkheid, openheid en gastvrijheid naar buiten toe belangrijk. We willen de onderlinge band met elkaar versterken en zo gemeente zijn vanuit onze overtuiging als volgelingen van Jezus Christus.

Onze gemeente is ontstaan op 15 juni 1893. Het eerste kerkgebouw stond aan het Molenpad nummer 19. Later verhuisde de gemeente naar de Wijbrand de Geeststraat nummer 20. Sinds 1986 staat ons kerkgebouw aan de Huizumerlaan. 

Lees meer over de historie van onze gemeente

We hebben onze visie en missie geformuleerd omdat een heldere visie een heldere koers geeft. En omdat wij ervan overtuigd zijn dat de gemeente een zaak van God zelf is en geen hobby van een paar enthousiaste christenen.

Onze missie is:

Hart voor God en hart voor mensen

We willen kerk zijn in antwoord op Gods genade.

Lees meer over onze missie en visie

In de gemeente zijn we er ook voor elkaar. Vreugde en verdriet mogen met elkaar worden gedeeld. Wanneer de één pijn lijdt, lijden alle andere mee. Wanneer de één met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.

Lees meer over gemeentezorg

 

Sinds 2008 werken we samen met de Morgenster, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Leeuwarden.

Lees meer over de samenwerking met GKV