Voel je thuis.

Bethel: Huis van God

Een plek waar je thuis mag zijn en waar je Gods liefde mag ervaren.
Programmablad 31 meiLiedblad 31 mei

31 mei: Pinksteren! ds. Herman Carlier gaat voor in de ochtenddienst. Het programma- en liedblad download je hierboven. Gezegende dienst!

Wat hebben we ons hart op kunnen halen de afgelopen jaren. Volle kerkdiensten met onze broers en zussen. Met Pinksteren naar Opwekking, in de zomer naar New Wine. Je voelde er de kracht van de Geest, en je kwam er vol energie vandaan. Dit jaar moeten we veel missen.

Alles is anders…
….of toch niet?

Komende zondag gaan we opnieuw naar het Pinksterevangelie luisteren, en vol verwachting vragen: ‘Heilige Geest, leid ons verder.’

Gift overmaken
De bestemming van de collecten gaan naar 1. de algemene middelen van onze kerk en 2. ons landelijk kerkverband. Van harte aanbevolen.

Giften kun je overmaken via de chrch app of via NL39 RABO 0127 5553 23 t.n.v. Chr. Geref. Kerk te Leeuwarden o.v.v. algemene middelen of landelijk kerkverband.

Van vrijdag 29 mei tot en met maandag 1 juni kun je thuis de pinksterconferentie van dit jaar volgen.

Diverse organisaties, waaronder Opwekking, MissieNederland, Evangelisch Werkverband, media zoals Groot Nieuws Radio, Family 7, de EO, het Nederlands Dagblad en diverse kerkgenootschappen delen een gezamenlijk verlangen: om juist in deze tijd door samen op te trekken, kerken en gelovigen bij elkaar te brengen om Pinksteren te vieren, en van daaruit, vervuld met de Heilige Geest, opnieuw onze plek in te nemen in de samenleving. De opzet van de conferentie is om via verschillende digitale kanalen en de NPO programma’s aan te bieden die een zo breed mogelijke groep aanspreekt. Daarbij ligt de focus op de boodschap van Pinksteren en de eenheid van de kerk.

Programma voor jong en oud
Er zijn programma’s voor kinderen, tieners, jongeren en de bijzondere mensen. Het wordt een afwisselend programma: naast diensten, seminars en tafelgesprekken is er ook ruim aandacht voor muziek. Klik hier om naar het programma te gaan.

Binnenkort zijn er versoepelingen. We blijven de richtlijnen van het RIVM volgen en houden ons aan het protocol dat opgesteld is door ons landelijk kerkverband. Dit protocol is te vinden op www.cgk.nl/coronaprotocol.

De komende weken wordt er onderzocht of het haalbaar is om per 1 juli open te gaan voor maximaal 100 personen. Algemene uitgangspunten voor overige kerkelijke activiteiten:

  • Kan de bijeenkomst worden uitgesteld? Zo ja: uitstellen.
  • Is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: digitaal.
  • Zijn er toch zwaarwegende redenen elkaar fysiek te ontmoeten? Noodzaak hiertoe per keer afwegen.

De zondagse erediensten worden met beeld en geluid uitgezonden. De middagdiensten zenden we via kerkdienstgemist.nl uit. We hebben een Q&A (vraag en antwoord) samengesteld met meest gestelde vragen. Ga naar www.cgkleeuwarden.nl/corona om de Q&A te lezen. Heb je n.a.v. deze antwoorden nog een vraag dan kun je deze mailen naar communicatie@cgkleeuwarden.nl.

 


Nieuw logo Bethelkerk

Op zondag 9 februari hebben we ons nieuwe logo gepresenteerd. De drie stenen leggen een link naar de verschillende generaties in onze gemeente, onze naam ‘Bethel’, wat huis van God betekent, en de drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Bekijk hiernaast het introductiefilmpje van het logo.

Heb jij de Bethel CHRCH app al gedownload in de app store of google play? Leden van de Bethelkerk kunnen in deze app onder meer de contactgegevens van andere gemeenteleden vinden, maandelijks ons kerkblad de Lichtkegel ontvangen en wekelijks het programma- en mededelingenblad. Rechtsboven kun je ook op CHRCH app klikken en inloggen via onze website.

Komende kerkdiensten

Dienst live luisteren? De ochtenddienst van 09.30 uur zenden we rechtstreeks uit via ons YouTube kanaal.
Diensten Terugluisteren? Login op de CHRCH app of ga naar Kerkdienst gemist. Podcast diverse diensten vind je op de pagina media.

Heel bethel bouwt

Wanneer je de kerk binnenkomt lijkt de verbouwing voorbij maar we mogen nog één laatste fase ingaan. Namelijk het dak… Heel Bethel Bouwt organiseert diverse acties  om de verbouwing te realiseren.