Kinderen

Wekelijks komen er veel kinderen naar onze kerk en speciaal voor hun organiseren we tal van activiteiten. Want als kerk van alle generaties hebben kinderen een speciale plek in de gemeente. Kinderen zijn niet alleen de volgende generatie maar zijn ook juist de huidige generatie. Activiteiten voor kinderen: Kinderkerk, kidsdiensten, kids-prays, etc.

Voor de allerkleinsten van 0 t/m 2,5 jaar is tijdens de ochtenddiensten en in de middag tijdens Crosspointdiensten oppas aanwezig.

Kinderkerk

Tijdens de ochtenddienst is er kinderkerk voor iedereen vanaf 2,5 jaar tot en met groep 8 van de basisschool. Dus ook als je geen lid bent van de kerk ben je van harte welkom! De kinderen worden ingedeeld in verschillende groepen zodat we hun een programma aanbieden om hun eigen niveau.

Tijdens de kinderkerk vertellen we over de liefde van onze lieve Here Jezus, bidden we samen en maken we werkjes die ze mee kunnen nemen naar huis. We vinden het belangrijk dat kinderen leren wat er in de Bijbel staat en dat ze de opgedane kennis ook kunnen toepassen in hun dagelijkse leven. Klinkt misschien wat zwaar maar zo geven we bijvoorbeeld mee om lief te zijn voor de ander, niet pesten, etc. Ook vinden we het belangrijk dat kinderen de sociale band onderling versterken.

5 groepen verdeeld naar leeftijd

  • Peuterclub (voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar).
  • Groep 1-2 (kleuters 4-5 jaar)
  • Groep 3-4 (kinderen van 6-7 jaar)
  • Groep 5-6 (kinderen van 8-9 jaar)
  • Bijbelklas (kinderen van 10- 11 jaar, groep 7/8)

Gezinsdiensten

Op startzondag (in september), tijdens Kerst, Pasen en Pinksteren organiseren we gezinsdiensten. Alle kinderen zijn dan in de kerk. Deze diensten worden door de leiding van de kinderkerk samen met de dominee voorbereid.  In deze dienst is er meer aandacht voor de kinderen dan in de wekelijkse kerkdiensten. Met Kerst is er een hele speciale gezinsdienst. We organiseren dan een kinderkerstfeest waar jong en oud aan meewerken. Vaak vullen we dit in door een musical van én door kinderen.

Kidspraise

Een ‘eigen’ dienst voor kinderen. De kidsdienst wordt enkele keren per jaar georganiseerd. We zingen, vertellen een verhaal, is er een toneelstuk, is er een spel, etc. Elke keer een iets andere invulling. De kidsdiensten zijn tijdens de reguliere ochtenddiensten in de grote bovenzaal.