Zending: wereldwijd Liefde uitdelen


Kerk en zending horen bij elkaar. Toen de Here Jezus tweeduizend jaar geleden naar de hemel ging, gaf Hij aan zijn volgelingen de opdracht alle volken tot zijn discipelen te maken: ‘En doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.’ Dat is zending: discipelen maken voor Jezus. Wij brengen regelmatig zendingsprojecten onder de aandacht en vragen leden om financieel bij te dragen om dit waardevolle werk voor te zetten. We zijn nauw betrokken met de Thuis-Front-Teams (TFT) van onze zendingswerkers Hetty & Tjeerd in Zuid-Afrika en Mirjam in Centraal Azië.

Ondersteun de zendingsprojecten

van ons landelijk kerkverband en maak een gift over

Dit jaar vraagt ons landelijk kerkverband een bijdrage van €11.600,-. Een groot bedrag, maar gelukkig zijn we met velen. We vragen je om naar draagkracht bij te dragen. Dus voel je niet bezwaard wanneer je dit jaar niet of weinig kan bijdragen. We doen het samen. Want alleen samen kunnen we het gevraagde bedrag aan de zendingsprojecten van de CGK bij elkaar brengen. En wat is het mooi dat we Gods grote liefde voor ons wereldwijd kunnen bereiken.

Ons rekeningnummer
NL02 INGB 0005 4414 90 t.n.v. Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk uit Leeuwarden o.v.v. zendingsbijdrage landelijk kerkverband.

Meer informatie over de zendingsprojecten
Op de site van de landelijke CGK cgk.nl/project/zendingsgebieden zie je waar jij met jouw gift aan bijdraagt. Als CGK doen we zendingswerk over de hele wereld. Dit kleurrijke filmpje geeft een mooi overzicht in 5 minuten: zendingsterreinen van de CGK.