Visie & missie

We hebben onze visie en missie geformuleerd omdat een heldere visie een duidelijke koers geeft. En omdat wij ervan overtuigd zijn dat de gemeenteĀ een zaak van God zelf is en geen hobby van een paar enthousiaste christenen. Onze missie is:

Hart voor God en hart voor mensen

We willen kerk zijn in antwoord op Gods genade door:

  • allereerst ons hart, dat is ons hele bestaan, aan God geven
  • hart te hebben voor onze naaste in en buiten de kerk
  • een doorgeefluik van Gods genade zijn
  • een leerplaats voor het leven met God zijn.
  • een wegwijzer naar Gods toekomst te zijn.

Wij willen een kerk zijn, die hart heeft voor:

  • Jezus Christus en Hem belijdt als enige Heer en Redder
  • elkaar als volgelingen van deze Heer
  • zijn werk in en voor de wereld, veraf en dichtbij

We houden ons daarbij vasthoudt aan de Bijbel als het verlossende Woord van God en aan de op de Bijbel gegronde belijdenisgeschriften.