Onze predikanten

Mijn naam is Herman Carlier. Ik ben geboren in 1966, in 1990 getrouwd met Corrine en trotse vader van Renée, Stan en Olaf.

Sinds 2012 ben ik predikant, eerst in Enschede, en sinds 2017 in de Bethelkerk in Leeuwarden. Het is mooi om dominee te mogen zijn. Als predikant mag ik me verdiepen in de Bijbel, zodat we samen als gemeente met jong en oud uit Gods goede woorden mogen leven. Als pastor kom ik graag dichtbij gemeenteleden om te helpen het leven zoals God dat heeft bedoeld te zoeken en onze Heer Jezus Christus te volgen.

Het bijzondere van Gods Woord: het is tegelijk ook daad. Als God spreekt gebeurt er iets. Als God iets belooft dan doet Hij dat ook. Dus als wij Gods woorden horen mogen we die woorden ook concreet maken in wat we doen en hoe we leven. Zo krijgen Gods woorden betekenis voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Mijn verlangen is dat steeds meer mensen Gods stem mogen verstaan en Gods liefde in hun leven mogen ontdekken en doorgeven. Zo komt Gods Koninkrijk van vrede nabij. Zo wordt Zijn Naam geëerd.


Ik ben Bart Visser, sinds 2 februari 2017 mag ik mezelf een veertiger noemen. Ik ben getrouwd met Rebekka. Samen hebben we vier prachtige (pleeg)kinderen; Hanna, Job, Arline en Samira. Sinds november 2014 wonen we in de mooiste stad van Noord-Nederland, Leeuwarden.

Het geloof in Jezus Christus vind ik één van de mooiste dingen die me in het leven overkomen is. Als predikant hoop ik mensen meer te laten ontdekken over wie Jezus is en wat Hij in ons en door ons wil doen. Ik wil zelf ook altijd leerling van Jezus blijven om te laten horen en zien wat Hij belangrijk vindt.

De Bethelkerk vind ik een prachtige gemeente met heel diverse mensen van allerlei leeftijden die samen in de kracht van de heilige Geest, God willen leren kennen en vooral liefhebben. Dat doen we met vallen en opstaan. Weet je welkom om te ervaren hoe dat is.