Over de zondag

Op zondag hebben we twee diensten: om 09.30 uur en om 17.00 uur. Elke zondag mogen we naast onze leden ook gasten welkom heten. Dit vinden we fijn! Want bij ons geldt: iedereen is van harte welkom!

Tijdens de diensten aanbidden we samen God en mogen we Hem lofprijzen met liederen. De predikant verzorgt een overdenking.

In de zomermaanden juli en augustus vindt de tweede dienst plaats om 19.00 uur. Ook houden wij in deze maanden gezamenlijke diensten met deĀ Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) de Morgenster. Wanneer de dienst in de Morgenster plaatsvindt begint deze om 16.30 uur.

Hieronder vind je meer informatie over de diverse diensten binnen de Bethelkerk.