Corona en de kerkJammergenoeg kunnen we je de komende weken niet welkom heten om de zondagse erediensten fysiek bij te wonen. Op dit moment zenden we de ochtenddiensten (9.30 uur) online uit via ons YouTube kanaal.

Hoe kan ik een plek reserveren voor de eredienst?

Op dit moment jammer genoeg niet. De diensten zijn zonder bezoek. Wel kun je online meekijken via ons YouTube kanaal.

Update 18 december 2021

  • De ochtenddiensten worden online uitgezonden;
  • Er zijn de komende weken geen middagdiensten. Na de Kerstdagen wordt door de predikanten en de kerkenraad opnieuw nagedacht over een goede invulling van de middagdiensten;
  • Er vinden geen andere activiteiten plaats in het kerkgebouw.