Doop

‘LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN’

Laat u dopen, want voor u is de belofte en voor uw kinderen (Handelingen 2:38 en 39).

De doop is een feestelijke gebeurtenis in de kerk. In de Bethelkerk worden alle ouders uitgenodigd om hun pasgeboren kind te laten dopen. Het geloof van de ouders is toereikend voor de doop van hun kind.

De doop symboliseert dat God de Vader zijn kinderen adopteert uit liefde en hen ook opneemt in de geloofsgemeenschap van Christus. In de doop is het God die begint met zijn beloften en zijn handen naar het kind uitstrekt, omdat Jezus Christus ook voor hen is gestorven, begraven en opgewekt.

Het water onderstreept het symbolische karakter van de doop: het schoon wassen van het oude leven, het ontvangen van een nieuw leven. Kinderen worden gedoopt om te wandelen in een nieuw leven en een volgeling van Christus te worden.

De ouders en de gemeente hebben de verantwoordelijkheid om hun kinderen in geloof op te voeden, opdat ze Jezus Christus ook gaan zoeken en vinden als hun Heer en Redder.