Jaarthema 2020-2021

Leven door het geloof

Dit jaar willen we samen nadenken over geloof als opdracht en belofte, ervaring, vertrouwen, twijfel en toewijding.

De opzet is dat we vijf themapreken houden. De thema’s koppelen we steeds aan kernachtige uitspraken van de Heer Jezus. En we lezen er steeds een geschiedenis bij uit het leven van Abraham, die tenslotte de vader van alle gelovigen genoemd wordt.

We kijken er naar uit om meer dan ooit te ervaren dat het God zelf is die ons roept tot geloof en vertrouwen in Hem. In verbondenheid met elkaar en hart voor de wereld om ons heen.

Overzicht data van de themadiensten

Startzondag 13 september
Geloof: opdracht en belofte

Andere data zijn nog niet bekend