Meldpunt Misbruik

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen dat ook zo. Toch komt er helaas ook in onze kerken misbruik voor. In het jaar 2017 is het aantal meldingen en adviesvragen bij het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties met 25% gestegen.

Mocht er iets zijn wat je in het verleden is overkomen? Blijf er niet mee zitten en meld het. Dit kan in onze kerk bij Hanneke Fonteijn of Jan van der Maten, vertrouwenspersonen binnen de Bethelkerk. Hanneke en Jan zijn er voor  informatie, advies, begeleiding en een luisterend oor. Hanneke is telefonisch bereikbaar via 06 17 38 48 65 of per e-mail hanneke.fonteijn@cgkleeuwarden.nl. Jan is telefonisch bereikbaar via (0511) 52 20 54 of per mail jan.maten@cgkleeuwarden.nl. Je kunt het ook melden bij een vertrouwenspersoon van het Meldpunt Misbruik, eventueel anoniem. De vertrouwenspersoon van Meldpunt Misbruik is Christien de Ruyter, telefonisch bereikbaar via 06 810 801 17 of per e-mail vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl. Het Meldpunt Misbruik biedt hulp aan slachtoffers en begeleidt hen eventueel bij de procedure naar de klachtencommissie.

Het ontstaan van misbruik
Misbruik begint vaak geleidelijk en ongemerkt, bijna altijd is er sprake van een glijdende schaal. Wat begint met een goed gesprek kan steeds persoonlijker en intiemer worden. Om het slachtoffer zich meestal in een kwetsbare situatie bevindt, is er in pastorale relaties nogal eens sprake van macht, afhankelijkheid en ongelijkwaardigheid. Vertrouwen is daarbij een fundamenteel gegeven. Wordt dit vertrouwen geschonden door (machts)misbruik dan verandert een veilige haven in een angstaanjagend, onveilige gebied. Slachtoffers van (seksueel) misbruik weten vaak niet waar ze met hun vragen naar toe kunnen. Veel slachtoffers zwijgen uit angst, schaamte of schuldgevoel. Maar de gevolgen van misbruik grijpen diep in. Het is dus belangrijk dat misbruik stopt. Hulp van anderen is daarbij vaak nodig.

Het belang van openheid
We zijn er van overtuigd dat openheid en transparantie in de media, de kerken, en andere maatschappelijke instellingen een wapen is tegen seksueel misbruik. Kwaad moet aan het licht komen en ook als kwaad benoemd worden. Tegelijk vragen we respect voor het kwetsbare verhaal van het individuele slachtoffer.

Ontstaan Meldpunt Misbruik
Vanuit een gezamenlijk initiatief van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland is daarom het Meldpunt Misbruik ingesteld.